پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا یزداندوست همدانی با عنوان "بررسی تأثیر پوزولان‌ها در کاهش ریسک ترک‌خوردگی بتن‌های حجیم توانمند"

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا یزداندوست همدانی با عنوان "بررسی تأثیر پوزولان‌ها در کاهش ریسک ترک‌خوردگی بتن‌های حجیم توانمند"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا یزداندوست همدانی با عنوان "بررسی تأثیر پوزولان‌ها در کاهش ریسک ترک‌خوردگی بتن‌های حجیم توانمند" با راهنمایی دکتر محمود نیلی در زمان: 25/11/93 ساعت 10:30 و محل: آمفی تئائر دانشکده مهندسی انجام شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا یزداندوست همدانی با عنوان "بررسی تأثیر پوزولان‌ها در کاهش ریسک ترک‌خوردگی بتن‌های حجیم توانمند" با راهنمایی دکتر محمود نیلی در زمان: 25/11/93 ساعت 10:30 و محل: آمفی تئائر دانشکده مهندسی انجام شد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


علیرضا یزداندوست همدانی