پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کنترل نرخ ارسال بر روی کانال MIMO و ارزیابی آن بر روی بستر واقعی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کنترل نرخ ارسال بر روی کانال MIMO و ارزیابی آن بر روی بستر واقعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کنترل نرخ ارسال بر روی کانال MIMO و ارزیابی آن بر روی بستر واقعی» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز سه‌شنبه 24/11/96 ساعت 18 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قالی باف با عنوان «ارائه یک روش پویای کنترل نرخ ارسال بر روی کانال MIMO و ارزیابی آن بر روی بستر واقعی» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز سه‌شنبه 24/11/96 ساعت 18 در  آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

علی قالی باف