پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرج الله زارع جونقانی با عنوان "بررسی اثر غلتک‎زنی عمیق بر عمر خستگی سایشی در خمش دورانی"

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرج الله زارع جونقانی با عنوان "بررسی اثر غلتک‎زنی عمیق بر عمر خستگی سایشی در خمش دورانی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای فرج الله زارع جونقانی با عنوان "بررسی اثر غلتک‎زنی عمیق بر عمر خستگی سایشی در خمش دورانی" به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکرت غلامحسین مجذوبی در زمان: یکشنبه 16/6/1393 ساعت 11 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای فرج الله زارع جونقانی با عنوان "بررسی اثر غلتک‎زنی عمیق بر عمر خستگی سایشی در خمش دورانی" به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکرت غلامحسین مجذوبی در زمان: یکشنبه 16/6/1393 ساعت 11 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.
جهت مطالعه چکیده روی لینک زیر کلیک نمایید:

فرج الله زارع جونقانی