پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فردین صوفی با عنوان «بهره‌برداری بهینه از سیستم توزیع در حضور تولیدکنندگان انرژی خورشیدی تکفاز و خودروهای الکتریکی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فردین صوفی با عنوان «بهره‌برداری بهینه از سیستم توزیع در حضور تولیدکنندگان انرژی خورشیدی تکفاز و خودروهای الکتریکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فردین صوفی با عنوان «بهره‌برداری بهینه از سیستم توزیع در حضور تولیدکنندگان انرژی خورشیدی تکفاز و خودروهای الکتریکی» با راهنمایی دکتر مرادی و دکتر طوسی در زمان 12/۱1/۹۴ ساعت 30/10 صبح ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فردین صوفی با عنوان «بهره‌برداری بهینه از سیستم توزیع در حضور تولیدکنندگان انرژی خورشیدی تکفاز و خودروهای الکتریکی» با راهنمایی دکتر مرادی و دکتر طوسی در زمان  12/۱1/۹۴ ساعت 30/10 صبح ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

فردین صوفی