پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن نژاد با عنوان «تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک¬فازی در یک مبدل حرارتی صفحه¬ای راهگاه میکروکانال »

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن نژاد با عنوان «تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک¬فازی در یک مبدل حرارتی صفحه¬ای راهگاه میکروکانال »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن نژاد با عنوان «تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک¬فازی در یک مبدل حرارتی صفحه¬ای راهگاه میکروکانال » با راهنمایی دکتر سایه‌وند در روز سه شنبه 19/11/95 ساعت 30/17 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرزاد حسن نژاد با عنوان «تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت تک¬فازی در یک مبدل حرارتی صفحه¬ای راهگاه میکروکانال » با راهنمایی دکتر سایه‌وند در روز سه شنبه 19/11/95 ساعت 30/17 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرماایید:

 

فرزاد حسن نژاد