پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرهاد امیری با عنوان «مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرهاد امیری با عنوان «مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرهاد امیری با عنوان «مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در روز 20شهریور ماه1396 ساعت 30/10 در سمینار 2 مهندسی برق ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرهاد امیری با عنوان «مشارکت منابع تولید پراکنده در کنترل اتوماتیک تولید» با راهنمایی دکتر علیرضا حاتمی در روز 20شهریور ماه1396 ساعت 30/10 در سمینار 2 مهندسی برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فرهاد امیری