پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ» و با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در روز یکشنبه 10/11/95 ساعت 11 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فریبرز نصیری فرد با عنوان «اثرنوع و ابعاد ناحیه تمرکز تنش بر ایجاد و رشد شبه استاتیکی ترک درمواد فلزی تحت مودترکیبی ɪ/ɪɪ» و با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در روز  یکشنبه 10/11/95 ساعت 11 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فریبرز نصیری فرد