پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید باجلان با عنوان« یک مطالعه تجربی بر روی محل جوانه‌زنی ترک و انتشار آن و بهبود عمر در خستگی سایشی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید باجلان با عنوان« یک مطالعه تجربی بر روی محل جوانه‌زنی ترک و انتشار آن و بهبود عمر در خستگی سایشی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید باجلان با عنوان« یک مطالعه تجربی بر روی محل جوانه‌زنی ترک و انتشار آن و بهبود عمر در خستگی سایشی» با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در مورخ 1395/04/26 ارائه گردید.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید باجلان با عنوان« یک مطالعه تجربی بر روی محل جوانه‌زنی ترک و انتشار آن و بهبود عمر در خستگی سایشی» با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در مورخ 1395/04/26 ارائه گردید. جهت کسب اطلاعاتت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مجید باجلان