پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید کوهینی تفرشی با عنوان «شبیه¬سازی جریان ماسه به روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری اندک (WCSPH)»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید کوهینی تفرشی با عنوان «شبیه¬سازی جریان ماسه به روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری اندک (WCSPH)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید کوهینی تفرشی با عنوان «شبیه¬سازی جریان ماسه به روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری اندک (WCSPH)» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در روز چهار­شنبه 13/02/96 ساعت 12 در سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید کوهینی تفرشی با عنوان «شبیه¬سازی جریان ماسه به روش هیدرودینامیک ذرات هموار با تراکم پذیری اندک (WCSPH)» با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در روز چهار­شنبه 13/02/96  ساعت 12 در سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مجید کوهینی تفرشی