پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حق‌طلب جورقانی با عنوان «اثرات طول دهانه و ارتفاع سازه در ضریب‌رفتار ساختمان‌های بتنی با سقف دال مجوف (یوبوت)»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حق‌طلب جورقانی با عنوان «اثرات طول دهانه و ارتفاع سازه در ضریب‌رفتار ساختمان‌های بتنی با سقف دال مجوف (یوبوت)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حق‌طلب جورقانی با عنوان «اثرات طول دهانه و ارتفاع سازه در ضریب‌رفتار ساختمان‌های بتنی با سقف دال مجوف (یوبوت)» با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در روز 11 مهر، ساعت 14 در دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حق‌طلب جورقانی با عنوان «اثرات طول دهانه و ارتفاع سازه در ضریب‌رفتار ساختمان‌های بتنی با سقف دال مجوف (یوبوت)» با راهنمایی دکتر فریدون رضایی در روز  11 مهر، ساعت 14 در دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمدرضا حق‌طلب جورقانی