پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون در متون علمی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون در متون علمی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون در متون علمی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری زاده در روز : دوشنبه 09/07/1397 ساعت 11:30 در کلاس 20 دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدهادی محمدی با عنوان «تشخیص سرقت ادبی از نوع نقل به مضمون در متون علمی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری زاده در روز : دوشنبه 09/07/1397 ساعت 11:30 در کلاس 20 دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمدهادی محمدی