پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بیات تلهخ‌جردی با عنوان «بررسی اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربه‌ای اتصالات لوله‌ای T شکل»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بیات تلهخ‌جردی با عنوان «بررسی اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربه‌ای اتصالات لوله‌ای T شکل»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بیات تلهخ‌جردی با عنوان «بررسی اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربه‌ای اتصالات لوله‌ای T شکل» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز 11/11/95 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بیات تلهخ‌جردی با عنوان «بررسی اثر ابعاد هندسی بر مقاومت ضربه‌ای اتصالات لوله‌ای T شکل» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز 11/11/95 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر رماجعه فرمایید:

 

محمد بیات تله‌جردی