پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صالح ترابی با عنوان «بررسی جنبه های ژئوتکنیکی در تعیین پارامترهای اندر کنش خاک – لوله گاز تحت اثر بارگذاری زلزله»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صالح ترابی با عنوان «بررسی جنبه های ژئوتکنیکی در تعیین پارامترهای اندر کنش خاک – لوله گاز تحت اثر بارگذاری زلزله»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صالح ترابی با عنوان «بررسی جنبه های ژئوتکنیکی در تعیین پارامترهای اندر کنش خاک – لوله گاز تحت اثر بارگذاری زلزله» با راهنمایی دکتر محمد ملکی در روز 12/7/1396 ساعت 8 درآمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صالح ترابی با عنوان «بررسی جنبه های ژئوتکنیکی در تعیین پارامترهای اندر کنش خاک – لوله گاز تحت اثر بارگذاری زلزله» با راهنمایی دکتر محمد ملکی در روز 12/7/1396 ساعت 8 درآمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمد صالح ترابی