پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عباسی با عنوان «بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی دو سویه با شرط مرزی شار حرارتی ثابت»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عباسی با عنوان «بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی دو سویه با شرط مرزی شار حرارتی ثابت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عباسی با عنوان «بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی دو سویه با شرط مرزی شار حرارتی ثابت» با راهنمایی دکترد امیره نوربخش و دکتر سعید عقیقی در یکشنبه 15/6/94 آمفی تئاتر دانشکده ساعت 9 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد عباسی با عنوان «بررسی عملکرد مبدل حرارتی حلقوی دو سویه با شرط مرزی شار حرارتی ثابت» با راهنمایی دکترد امیره نوربخش و دکتر سعید عقیقی در یکشنبه 15/6/94 آمفی تئاتر دانشکده ساعت 9 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

محمد عباسی