پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد علایی با عنوان «بررسی اثر زاویه محفظه بر جریان جابجایی طبیعی آرام سیال بینگهام»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد علایی با عنوان «بررسی اثر زاویه محفظه بر جریان جابجایی طبیعی آرام سیال بینگهام»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد علایی با عنوان «بررسی اثر زاویه محفظه بر جریان جابجایی طبیعی آرام سیال بینگهام» با راهنمایی دکتر محمد سعید عقیقی در روز 10/09/1397 ساعت 15 در سمینار 3 مکانیک ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد علایی با عنوان «بررسی اثر زاویه محفظه بر جریان جابجایی طبیعی آرام سیال بینگهام» با راهنمایی دکتر محمد سعید عقیقی در روز 10/09/1397 ساعت 15 در سمینار 3 مکانیک ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمد علایی