پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیا با عنوان «پوشش‌دهی اکسیدی تیتانیم خالص تجاری به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در حمام فسفاتی حاوی نانوذرات اکسید روی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیا با عنوان «پوشش‌دهی اکسیدی تیتانیم خالص تجاری به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در حمام فسفاتی حاوی نانوذرات اکسید روی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیا با عنوان «پوشش‌دهی اکسیدی تیتانیم خالص تجاری به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در حمام فسفاتی حاوی نانوذرات اکسید روی» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در روز 17 /11/ 1396 ساعت 14 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود رکنیا با عنوان «پوشش‌دهی اکسیدی تیتانیم خالص تجاری  به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در حمام فسفاتی حاوی نانوذرات اکسید روی» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در روز 17 /11/ 1396 ساعت 14 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مسعود رکنیان