پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی ابوالفتحی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله¬های جدارنازک با تغییرشکل مرکب (انبساط محیطی و چین‌خوردگی) تحت بار محوری»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی ابوالفتحی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله¬های جدارنازک با تغییرشکل مرکب (انبساط محیطی و چین‌خوردگی) تحت بار محوری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی ابوالفتحی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله‌های جدارنازک با تغییرشکل مرکب (انبساط محیطی و چین‌خوردگی) تحت بار محوری» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز یکشنبه 28 خرداد ماه ساعت 10-12 در سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی ابوالفتحی با عنوان «بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی لوله‌های جدارنازک با تغییرشکل مرکب (انبساط محیطی و چین‌خوردگی) تحت بار محوری» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز یکشنبه 28 خرداد ماه ساعت 10-12 در سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بشتر به لینک زیر مراجعه فرمایند.

 

مصطفی ابوالفتحی