پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی زارعی با عنوان « ارزیابی تأثیر شمع¬های ماسه آهکی در مشخصه¬های ظرفیت باربری خاک¬های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه¬محوری »

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی زارعی با عنوان « ارزیابی تأثیر شمع¬های ماسه آهکی در مشخصه¬های ظرفیت باربری خاک¬های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه¬محوری »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی زارعی با عنوان « ارزیابی تأثیر شمع¬های ماسه آهکی در مشخصه¬های ظرفیت باربری خاک¬های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه¬محوری » با راهنمایی دکتر مهدی اثنی عشری در یکشنبه 6/7/93 ساعت ۱۴:۳۰ ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی زارعی با عنوان « ارزیابی تأثیر شمع¬های ماسه آهکی در مشخصه¬های ظرفیت باربری خاک¬های رسی نرم با استفاده از آزمایش سه¬محوری » با راهنمایی دکتر مهدی اثنی عشری در یکشنبه 6/7/93 ساعت ۱۴:۳۰ ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمائید:

مهدی زارعی