پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی سیفی با عنوان «اثر تغییرات هندسی شیار نمونه آزمایش شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات »

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی سیفی با عنوان «اثر تغییرات هندسی شیار نمونه آزمایش شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی سیفی با عنوان «اثر تغییرات هندسی شیار نمونه آزمایش شارپی در تعیین استحکام شکست فلزات » با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در زمان: یکشنبه 11/7/1395 ساعت 18 مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی سیفی با عنوان «اثر تغییرات هندسی شیار نمونه آزمایش شارپی  در تعیین استحکام شکست فلزات » با  راهنمایی دکتر رحمن سیفی در زمان: یکشنبه 11/7/1395 ساعت 18 مکان: آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مهدی سیفی