پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شفاعی مصلح با عنوان «ارائه روش ترکیبی برای پنهان کردن اطلاعات محرمانه بیمار در تصاویر پزشکی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شفاعی مصلح با عنوان «ارائه روش ترکیبی برای پنهان کردن اطلاعات محرمانه بیمار در تصاویر پزشکی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شفاعی مصلح با عنوان «ارائه روش ترکیبی برای پنهان کردن اطلاعات محرمانه بیمار در تصاویر پزشکی» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز ۱۱ مهر ۹۶ ساعت 18:30 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شفاعی مصلح با عنوان «ارائه روش ترکیبی برای پنهان کردن اطلاعات محرمانه بیمار در تصاویر پزشکی» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز ۱۱ مهر ۹۶ ساعت 18:30 در آمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعتت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مهرداد شفاعی مصلح