پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شمیم با عنوان «تحلیل عددی و ارزیابی کرنش، خیز و ترک‌خوردگی در المان‌های خمشی بتنی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شمیم با عنوان «تحلیل عددی و ارزیابی کرنش، خیز و ترک‌خوردگی در المان‌های خمشی بتنی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شمیم با عنوان «تحلیل عددی و ارزیابی کرنش، خیز و ترک‌خوردگی در المان‌های خمشی بتنی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر» با راهنمایی دکتر رضایی در روز چهارشنبه 4/11/1396- ساعت 9:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد شمیم با عنوان «تحلیل عددی و ارزیابی کرنش، خیز و ترک‌خوردگی در المان‌های خمشی بتنی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر» با راهنمایی دکتر رضایی در روز چهارشنبه 4/11/1396- ساعت 9:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک  زیر مراجعه فرمایید:

 

مهرداد شمیم