پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی با عنوان «بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی با عنوان «بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی با عنوان «بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه» با راهنمایی دکتر محمد سعید عقیقی در روز 14 بهمن 96 ساعت 15 آمفی تئاتر مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی با عنوان «بررسی اثر زاویه بر جریان جابجایی طبیعی سیال کسون داخل یک محفظه» با راهنمایی دکتر محمد سعید عقیقی در روز 14 بهمن 96  ساعت 15 آمفی تئاتر مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مهرداد قراگوزلو حاجیلوئی