پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی حنیف نژاد با عنوان «تحلیل مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی حنیف نژاد با عنوان «تحلیل مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی حنیف نژاد با عنوان «تحلیل مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن» و با راهنمایی دکتر عباس فدایی در زمان: چهارشنبه-9/7/93 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای هادی حنیف نژاد با عنوان «تحلیل مقاومت کششی و رشد ترک خستگی در اتصالات پیچی تحت گشتاورهای مختلف محکم کردن» و با راهنمایی دکتر عباس فدایی در زمان: چهارشنبه-9/7/93 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی ارائه خواهد شد. جهت مطالعه چکیده به لینک زیر مراجعه نمائید:

هادی حنیف نژاد