پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید بلالی با عنوان "ارائه مدل و الگوریتم برای مسأله مسیر یابی - موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب"

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید بلالی با عنوان "ارائه مدل و الگوریتم برای مسأله مسیر یابی - موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید بلالی با عنوان "ارائه مدل و الگوریتم برای مسأله مسیر یابی - موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب" با راهنمایی آقای دکتر پرویز فتاحی در تاریخ دفاع: 26/11/1393 ساعت 14:00 کلاس 10 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید بلالی با عنوان "ارائه مدل و الگوریتم برای مسأله مسیر یابی - موجودی چند کالایی احتمالی با در نظر گرفتن حمل مرکب" با راهنمایی آقای دکتر پرویز فتاحی در تاریخ دفاع: 26/11/1393 ساعت 14:00 کلاس 10 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

وحید بلالی