پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا پورقاسمی با عنوان «مطالعه اثر مسیرهای بیش¬تحکیمی بر رفتار دینامیکی خاک ماسه‌ای ساحل بندر انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا پورقاسمی با عنوان «مطالعه اثر مسیرهای بیش¬تحکیمی بر رفتار دینامیکی خاک ماسه‌ای ساحل بندر انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا پورقاسمی با عنوان «مطالعه اثر مسیرهای بیش‌تحکیمی بر رفتار دینامیکی خاک ماسه‌ای ساحل بندر انزلی در چارچوب مکانیک خاک حالت بحرانی» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 ساعت : 18 الی 20 در سمینار 2 عمران ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پوریا پورقاسمی با عنوان «مطالعه اثر مسيرهای بيش‌تحكيمی بر رفتار ديناميكي خاک ماسه‌ای ساحل بندر انزلي در چارچوب مكانيك خاك حالت بحراني» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 ساعت : 18 الی 20 در سمینار 2 عمران ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

پوریا پورقاسمی