پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کاوان امیری حسینی با عنوان « مدل‌‌سازی دینامیکی ربات موازی صفحه‌‌ای انعطاف‌‌پذیر 2-PRR-PPR در یک مسیر نیم‌‌دایره‌‌ای و تحلیل ارتعاشات آن با روش مود فرضی»

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کاوان امیری حسینی با عنوان « مدل‌‌سازی دینامیکی ربات موازی صفحه‌‌ای انعطاف‌‌پذیر 2-PRR-PPR در یک مسیر نیم‌‌دایره‌‌ای و تحلیل ارتعاشات آن با روش مود فرضی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کاوان امیری حسینی با عنوان « مدل‌‌سازی دینامیکی ربات موازی صفحه‌‌ای انعطاف‌‌پذیر 2-PRR-PPR در یک مسیر نیم‌‌دایره‌‌ای و تحلیل ارتعاشات آن با روش مود فرضی» با راهنمایی دکتر داود نادر ی در روز 27/10/96 ساعت 14 در سمینار 3 مکانیک ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کاوان امیری حسینی با عنوان « مدل‌‌سازی دینامیکی ربات موازی صفحه‌‌ای انعطاف‌‌پذیر 2-PRR-PPR در یک مسیر نیم‌‌دایره‌‌ای و تحلیل ارتعاشات آن با روش مود فرضی» با راهنمایی دکتر داود نادر ی در روز 27/10/96 ساعت 14 در سمینار 3 مکانیک ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

کاوان امیری حسینی