پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین براتی با عنوان «ارائه¬ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از Kinect»

پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین براتی با عنوان «ارائه¬ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از Kinect»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین براتی با عنوان «ارائه¬ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از Kinect» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در زمان: 11/07/95 ساعت 11 مکان: دانشکده مهندسی - کلاس 27 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد امیر حسین براتی با عنوان «ارائه¬ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از Kinect» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در زمان: 11/07/95 ساعت 11 مکان: دانشکده مهندسی - کلاس 27 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

امیر حسین براتی