پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد ترک در بیوسرامیک آلومینا» توسط خانم عطیه السادات سرمدی دفاع خواهد شد

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد ترک در بیوسرامیک آلومینا» توسط خانم عطیه السادات سرمدی دفاع خواهد شد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد ترک در بیوسرامیک آلومینا» توسط خانم عطیه السادات سرمدی و به راهنمایی دکتر شهاب کاظمی در زمان: یکشنبه 23/6/93 ساعت 10 و مکان: کلاس 10 دفاع خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد ترک در بیوسرامیک آلومینا» توسط خانم عطیه السادات سرمدی و به راهنمایی دکتر شهاب کاظمی در زمان: یکشنبه 23/6/93 ساعت 10 و مکان: کلاس 10 دفاع خواهد شد.جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.

عطیه السادات سرمدی