پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارائه الگوریتم ترکیبی برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا وزمان سفر فازی" توسط آقای وحید رضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارائه الگوریتم ترکیبی برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا وزمان سفر فازی" توسط آقای وحید رضایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارائه الگوریتم ترکیبی برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا وزمان سفر فازی" توسط آقای وحید رضایی و با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در آذر 93 ارائه گردید.

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "ارائه الگوریتم ترکیبی برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا وزمان سفر فازی" توسط آقای وحید رضایی و با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در آذر 93 ارائه گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

وحید رضایی