پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزاده دادفرین با عنوان «تاثیر یخ زدن و آب شدن دوره ای در مقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزاده دادفرین با عنوان «تاثیر یخ زدن و آب شدن دوره ای در مقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزاده دادفرین با عنوان «تاثیر یخ زدن و آب شدن دوره ای در مقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر» با راهنمایی دکتر مهدی اثنی‌عشری در یک شنبه 25 بهمن ماه 94 ارائه گردید.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آزاده دادفرین با عنوان «تاثیر یخ زدن و آب شدن دوره ای در مقاومت خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان و مسلح به ضایعات الیاف نخ تایر» با راهنمایی دکتر مهدی اثنی‌عشری در یک شنبه 25 بهمن ماه 94 ارائه گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آزاده دادفرین