پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم خدابندلوئی با عنوان « پوشش دهی آلیاژ آلومینیم ۵۰۵۲ به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در الکترولیت سیلیکاتی حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم و اکسید روی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم خدابندلوئی با عنوان « پوشش دهی آلیاژ آلومینیم ۵۰۵۲ به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در الکترولیت سیلیکاتی حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم و اکسید روی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم خدابندلوئی با عنوان « پوشش دهی آلیاژ آلومینیم ۵۰۵۲ به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در الکترولیت سیلیکاتی حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم و اکسید روی» با راهنمایی دکتر سید آرش فتح الحسینی در روز 16 بهمن 1396 ساعت 15 درآمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اعظم خدابندلوئی با عنوان « پوشش دهی آلیاژ آلومینیم ۵۰۵۲  به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما در الکترولیت سیلیکاتی حاوی نانوذرات اکسید سیلیسیم و اکسید روی» با راهنمایی دکتر سید آرش فتح الحسینی در روز 16 بهمن 1396 ساعت 15 درآمفی تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

اعظم خدابنده لوئی