پایان نامه کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «بررسی تفاوت رفتار ساختمان‌های دارای جداساز و میراگر در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک »

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «بررسی تفاوت رفتار ساختمان‌های دارای جداساز و میراگر در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «بررسی تفاوت رفتار ساختمان‌های دارای جداساز و میراگر در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک » با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در روز سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 30/7 صبح و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم المیرا احمدی با عنوان «بررسی تفاوت رفتار ساختمان‌های دارای جداساز و میراگر در زلزله‌های حوزه دور و نزدیک » با راهنمایی دکتر محمد شوشتری در روز سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت 30/7 صبح و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

المیرا احمدی