پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اکرم بیات با عنوان «ارائه روشی ترکیبی برای قطعه‌بندی تومور مغزی در تصاویر واقعی MRI»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اکرم بیات با عنوان «ارائه روشی ترکیبی برای قطعه‌بندی تومور مغزی در تصاویر واقعی MRI»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اکرم بیات با عنوان «ارائه روشی ترکیبی برای قطعه‌بندی تومور مغزی در تصاویر واقعی MRI» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در 25/11/94 ارائه گردید.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم اکرم بیات با عنوان «ارائه روشی ترکیبی برای قطعه‌بندی تومور مغزی در تصاویر واقعی MRI» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در 25/11/94 ارائه گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

اکرم بیات