پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در روز تاریخ: 23/11/1396 ساعت 16:30 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حدیث کریمی با عنوان «تأثیرات افزودن نانوذرات و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی و ریزساختار یک آلیاژ منیزیم» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در روز تاریخ: 23/11/1396  ساعت 16:30 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

حدیث کریمی