پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رضوان امیری با عنوان "مدیریت انرژی بهینه مجتمع مسکونی مبتنی بر تولیدات پراکنده برای یکپارچه‌سازی خودروهای الکتریکی و اجرای استراتژی پیشنهاد سمت مصرف "

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رضوان امیری با عنوان "مدیریت انرژی بهینه مجتمع مسکونی مبتنی بر تولیدات پراکنده برای یکپارچه‌سازی خودروهای الکتریکی و اجرای استراتژی پیشنهاد سمت مصرف "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رضوان امیری با عنوان "مدیریت انرژی بهینه مجتمع مسکونی مبتنی بر تولیدات پراکنده برای یکپارچه‌سازی خودروهای الکتریکی و اجرای استراتژی پیشنهاد سمت مصرف " با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: سه شنبه 16/4/1394 ساعت:11 مکان: آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رضوان امیری با عنوان "مدیریت انرژی بهینه مجتمع مسکونی مبتنی بر تولیدات پراکنده برای یکپارچه‌سازی خودروهای الکتریکی و اجرای استراتژی پیشنهاد سمت مصرف " با راهنمایی دکتر علی دیهیمی در زمان: سه شنبه 16/4/1394 ساعت:11 مکان: آمفی تئاتر ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


رضوان امیری