پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «تاثیر مطالعه¬ی روش¬های پیش¬بینی مبتنی بر نمودار کنترل در اثرشلاقی و واریانس موجودی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «تاثیر مطالعه¬ی روش¬های پیش¬بینی مبتنی بر نمودار کنترل در اثرشلاقی و واریانس موجودی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «تاثیر مطالعه¬ی روش¬های پیش¬بینی مبتنی بر نمودار کنترل در اثرشلاقی و واریانس موجودی» با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز یکشنبه 17/11/ 1395 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خاوهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا رنجبری با عنوان «تاثیر مطالعه¬ی روش¬های پیش¬بینی مبتنی بر نمودار کنترل در اثرشلاقی و واریانس موجودی» با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز یکشنبه 17/11/ 1395 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خاوهد شد.  جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

زهرا رنجبری