پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی پور با عنوان «ارائه¬ی روشی برای استخراج بدن انسان در تصاویر ویدیویی با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی پور با عنوان «ارائه¬ی روشی برای استخراج بدن انسان در تصاویر ویدیویی با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی پور با عنوان «ارائه¬ی روشی برای استخراج بدن انسان در تصاویر ویدیویی با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در زمان: 11/7/95 -ساعت 12 و مکان: کلاس 27 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره احمدی پور با عنوان «ارائه¬ی روشی برای استخراج بدن انسان در تصاویر ویدیویی با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در زمان: 11/7/95 -ساعت 12 و مکان: کلاس 27 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

زهره احمدی پور