پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا طاهری شجاع با موضوع "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی یک فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن دار"

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا طاهری شجاع با موضوع "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی یک فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن دار"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا طاهری شجاع با موضوع "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی یک فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن دار" با راهنایی دکتر آرش فتاح الحسینی در زمان: شنبه 25/11/93 ساعت 14 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا طاهری شجاع با موضوع "بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی یک فولاد مارتنزیتی کروم- تنگستن دار" با راهنایی دکتر آرش فتاح الحسینی در زمان: شنبه 25/11/93 ساعت 14 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی ارائه می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به  لینک زیر مراجعه نمایید:


سارا طاهری شجاع