پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز کنشلو با عنوان «ارائه یک الگوریتم هیبریدی کارا برای مسأله زمان‌بندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز کنشلو با عنوان «ارائه یک الگوریتم هیبریدی کارا برای مسأله زمان‌بندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز کنشلو با عنوان «ارائه یک الگوریتم هیبریدی کارا برای مسأله زمان‌بندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ» با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در روز دوشنبه 11/11/95 ساعت 13 و مکان: کلاس 10 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ساناز کنشلو با عنوان «ارائه یک الگوریتم هیبریدی کارا برای مسأله زمان‌بندی خط تولید کارگاهی همراه با یک مرحله مونتاژ» با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی در روز دوشنبه 11/11/95 ساعت 13 و مکان: کلاس 10 ارائه خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرماییدک

 

ساناز کنشلو