پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر کمال آبادی با عنوان « ارائه یک روش تجمیع فریم مبتنی بر اولویت بسته برای ارتقا کارایی انتقال ویدئو در شبکه‌های بی‌سیم پرسرعت»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر کمال آبادی با عنوان « ارائه یک روش تجمیع فریم مبتنی بر اولویت بسته برای ارتقا کارایی انتقال ویدئو در شبکه‌های بی‌سیم پرسرعت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر کمال آبادی با عنوان « ارائه یک روش تجمیع فریم مبتنی بر اولویت بسته برای ارتقا کارایی انتقال ویدئو در شبکه‌های بی‌سیم پرسرعت» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز چهارشنبه 12 مهر ماه، ساعت 15 در کلاس 27 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر کمال آبادی با عنوان « ارائه یک روش تجمیع فریم مبتنی بر اولویت بسته برای ارتقا کارایی انتقال ویدئو در شبکه‌های بی‌سیم پرسرعت» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در روز چهارشنبه 12 مهر ماه، ساعت 15 در کلاس 27 ارائه خواهد شد. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتربه لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سحر کمال آبادی