پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیما اصلانی با عنوان «مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیما اصلانی با عنوان «مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیما اصلانی با عنوان «مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 ساعت : 14 الی 16 در کلاس 27 – سایت نظری ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیما اصلانی با عنوان «مطالعه اثر تثبیت با سیمان بر رفتار یک نوع ماسه تحت بارگذاری و باربرداری» با راهنمایی دکتر عباس قدیمی در روز یکشنبه 8 مهرماه 1397 ساعت : 14 الی 16 در کلاس 27 – سایت نظری ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سیما اصلانی