پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویر نویزدار»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویر نویزدار»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویر نویزدار» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز چهارشنبه 22/09/1396 ساعت 10 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طاهره رسائی با عنوان «ارائه یک الگوریتم تطبیق دامنه برای تصاویر نویزدار» با راهنمایی دکتر میرحسین دزفولیان در روز چهارشنبه 22/09/1396 ساعت 10 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

طاهره رسائی