پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه السادات میرمعینی با عنوان «تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه السادات میرمعینی با عنوان «تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه السادات میرمعینی با عنوان «تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در روز شنبه 23/10/96 ساعت 16 در سمینار 2 (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عطیه السادات میرمعینی با عنوان «تشخیص و تخمین موقعیت مفاصل از دست رفته در داده های اسکلتی سنسور کینکت و بررسی ناهنجاری های اسکلتی عضلانی» با راهنمایی دکتر حسن ختن‌لو در روز شنبه 23/10/96 ساعت 16 در سمینار 2 (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

عطیه السادات میرمعینی