پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترکیبی با شبکه عصبی برای توربین‌های بادی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترکیبی با شبکه عصبی برای توربین‌های بادی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترکیبی با شبکه عصبی برای توربین‌های بادی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز کشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 12:15 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده مدلغزشی ترکیبی با شبکه عصبی برای توربین‌های بادی» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در روز کشنبه 10 بهمن ماه 95 ، ساعت 12:15 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فائزه رضایی