پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه جمالی با عنوان «تخمین میزان تبخیر در مخازن سدها با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: سد اکباتان در همدان)»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه جمالی با عنوان «تخمین میزان تبخیر در مخازن سدها با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: سد اکباتان در همدان)»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه جمالی با عنوان «تخمین میزان تبخیر در مخازن سدها با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: سد اکباتان در همدان)» با راهنمایی دکتر یوسف رضایی در روز 7 بهمن 1397 ساغت 14 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه جمالی با عنوان «تخمین میزان تبخیر در مخازن سدها با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای (مطالعه موردی: سد اکباتان در همدان)» با راهنمایی دکتر یوسف رضایی در روز 7 بهمن 1397 ساغت 14 در سمینار 2 برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

فاطمه جمالی