پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیز ملایری با عنوان «ارائه روشی جدید برای آنالیز ابر نقاط مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری عمیق»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیز ملایری با عنوان «ارائه روشی جدید برای آنالیز ابر نقاط مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیز ملایری با عنوان «ارائه روشی جدید برای آنالیز ابر نقاط مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری عمیق» با ارهنماییی دکتر حسن ختن لو در روز چهارشنبه 26/10/1397 ساعت 10 صبح در سمینار 2 دپارتمان برق (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه عزیز ملایری با عنوان «ارائه روشی جدید برای آنالیز ابر نقاط مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری عمیق» با ارهنماییی دکتر حسن ختن لو در روز چهارشنبه 26/10/1397 ساعت 10 صبح در سمینار 2 دپارتمان برق (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

فاطمه عزیزملایری