پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا میرزایی ناصریه با عنوان «بررسی کنترل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر- برنولی با استفاده از جاذب ارتعاشات غیرخطی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا میرزایی ناصریه با عنوان «بررسی کنترل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر- برنولی با استفاده از جاذب ارتعاشات غیرخطی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا میرزایی ناصریه با عنوان «بررسی کنترل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر- برنولی با استفاده از جاذب ارتعاشات غیرخطی» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 10:30 صبح 13/7/95 و مکان : کلاس 27 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم لیلا میرزایی ناصریه با عنوان «بررسی کنترل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر- برنولی با استفاده از جاذب ارتعاشات غیرخطی» با راهنمایی دکتر علیرضا شوشتری در روز 10:30 صبح 13/7/95 و مکان : کلاس 27 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

لیلا میرزایی ناصریه