پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان «نظرکاوی جنبه‌گرا به کمک استخراج روابط معنایی»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان «نظرکاوی جنبه‌گرا به کمک استخراج روابط معنایی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان «نظرکاوی جنبه‌گرا به کمک استخراج روابط معنایی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری زاده در روز یکشنبه مورخ 17/11/1395 ساعت 11 کلاس 27 دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده شیخ حسنی با عنوان «نظرکاوی جنبه‌گرا به کمک استخراج روابط معنایی» با راهنمایی دکتر محرم منصوری زاده در روز یکشنبه مورخ 17/11/1395 ساعت 11 کلاس 27 دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مائده شیخ حسنی