پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم فرهمندراد با عنوان «کنترل مد لغزشی سیستم¬های دور عملیات مشارکتی در محیط¬های تک پایه/چند پیرو»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم فرهمندراد با عنوان «کنترل مد لغزشی سیستم¬های دور عملیات مشارکتی در محیط¬های تک پایه/چند پیرو»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم فرهمندراد با عنوان «کنترل مد لغزشی سیستم¬های دور عملیات مشارکتی در محیط¬های تک پایه/چند پیرو» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در زمان : ۱8/۱1/۹۴ ساعت 11 صبح و مکان: سمینار2 برق ارئه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم فرهمندراد با عنوان «کنترل مد لغزشی سیستم¬های دور عملیات مشارکتی در محیط¬های تک پایه/چند پیرو» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در زمان : ۱8/۱1/۹۴ ساعت 11 صبح و مکان: سمینار2 برق ارئه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مریم فرهمندراد