پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی »

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی » با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز 24/11/1396 سه شنبه ساعت 13 در آمفی تئاتر ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نرگس مهرانجو با عنوان «توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی » با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در روز 24/11/1396  سه شنبه ساعت 13 در آمفی تئاتر ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعت بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

نرگس مهرانجو